INSPIRAKTIVA KOOLITUSE LÄBINUD HINGAMISTERAPEUDI EETILISED JUHTNÖÖRID

Kutselise hingamisõpetaja ülesanne

Inspireerida, toetada ja juhendada klienti tema teel elu eesmärgi, mõtte ja motivatsiooni otsinguil. Õpetaja peab pidevalt säilitama teadlikkust sellest, millised on tema enda eesmärgid, tagamõtted ja motiivid töös klientidega, samuti selle ametiga kaasnevatest ohtudest  ja eksimisvõimalustest.

Hingamisõpetaja tegeleb ennetava tervishoiuga, mitte haiguste ravimisega. Ennetava tervishoiu all mõistetakse, et hingamisõpetaja toetab indiviidi võimet hoida oma tervist ja elukvaliteeti. Kõik andmed kliendi kohta peavad olema muudetud anonüümseks  ja neid tuleb hoida kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas.

Kohtumine kliendiga.

  Jälgi tähelepanelikult kliendi arengut ja pane tähele, kas ja millal peaks klient jätkama mõne teise teraapiaga.

—  Räägi tõtt, pea oma sõna ja teata ette võimalikest muutustest hinnas, kokkulepitud aegades jm.

—  Ole tähelepanelik sõltuvussuhete tekkimise suhtes ja ära astu kliendi toetamiseks üle oma personaalse piiri.

—  Vihjed seksile või seksuaalsuhtele on keelatud.

—  Sinu eesmärk on toetada kliendi arengut tema enda protsessis ja tempos

—  Ära kuritarvita võimu, mille hingamisõpetaja roll sulle annab

—  Vastuta oma tunnete eest ja ära lase nendel protsessi juhtida.

—  Ole teadlik enda pädevusest ja suuna edasi need kliendid, kelle vajadusi sa ei suuda rahuldada.

—  Jäta endale õigus suunata edasi need kliendid, kellega sul isiklikel põhjustel ei ole võimalik koos töötada. Märka, millal sa ei suuda töötada haiguse, väsimuse, keskendumisraskuste, isiklike probleemide tõttu või muudel põhjustel.

—  Palu abi, kui satud olukorda, mis käib sulle üle jõu.

—  Ära väida endal olevat teadmisi, mida sul ei ole.

Esmane kohtumine

—  Vestlus peab toimuma puhtas, turvalises ja meeldivas keskkonnas.

—  Varu igaks kohtumiseks piisavalt aega, et arutada kliendi eesmärke.

—  Selgita alati, milline on teievaheline suhe ja ole teadlik teie erinevatest rollidest.

—  Varu aega, et saada piiavalt teadmisi kliendi tervisliku seisundi kohta.

  Selgita, et kliendi kõik andmed on konfidentsiaalsed.

Kutseline areng

—  Taga juhendamise ja edasiõppe kaudu oma isiklik areng ning ole vastuvõtlik uutele koolitustele ja enesetreeningutele.

— Leia või loo endale terapeutide ja õpetajate võrgustik, ka traditsioonilises tervishoius, kuhu oma kliente vajaduse korral edasi suunata.