Eraseansid põhinevad Krayoni filosoofial: meie perekonstellatsioon peegeldab Päikesesüsteemi ja meie probleemid saavad alguse meie esivanematest. Tervenemise katalüsaatoriks on sisemine laps. Kasutatav tervendusmeetod peatab negatiivsete energiate voolamise sisemisse lapsesse esivanematelt pärinevate probleemide lahendamisega.

Seansi ajal hoitakse kliendi ümber väga turvalist ruumi ja energiad, mis teda enam ei teeni, vabanevad tänu sellele leebel viisil. Tervendamine viib inimese elusündmuste juurde, mis on talletunud sügavale tema südamepõhja ning põhjustavad negatiivsust või valu. Kui tervendada hingehaavad, muutub ka väline reaalsus paremaks.

Selle meetodi peaeesmärk on muuta inimene terviklikuks, alustades inimese sisemaailmas nö liitlaskonna loomisega. Kui klient pole varem taolist tööd teinud, alustab David tema vanavanaisa (isaisaisa) tervendamisega. See katkestab negatiivse energia voolu ka vanaisasse, isasse, inimesse endasse ja tema õdedesse-vendadesse. Kui alustada tervendamist sisemisest lapsest, siis vanematelt pärinevad negatiivsed energiad jäävad teda ikkagi mõjutama ning tehtud töö pole kuigi tulemuslik. Seetõttu ongi vaja alustada algusest ning korrastada kõigepealt perekonstellatsioon, alustades selle maskuliinsest osast. Lihtsalt väljendudes tähendab maskuliinsus hoidmist ja feminiinsus hoitud olemist. Hoidja tuleb tervendada enne hoitavat.

David teeb kaht tüüpi eraseansse: kanaldusseansid, kus saab küsida Krayonilt isiklikke küsimusi, ja tervendusseansid, kus lahendatakse probleeme, kasutades Krayoni tervendusmeetodit.

Kas ma vajan tervendusseanssi? Inimesel, kes tuleb Davidi juurde eraseansile, on probleem, millele ta soovib lahendust leida. Tavaliselt on see probleem välismaailmas. David aitab seostada selle inimese sisemaailmas toimuvaga, sest seda, mis meie sees on, loome me ka välismaailma enda ümber.

Kuidas eraseanss läbi viiakse? Alguses kuulab David inimese ära ning arutab temaga seda küsimust, mida hakatakse lahendama. Vestluse käigus jõuab David intuitiivsele arusaamisele, milline isik kliendi perekonstellatsioonist on probleemi põhjustajaks. Kui klient soovib, kanaldab David Krayonilt tema jaoks lühikese sõnumi. Tavaliselt teeb ta seda esimesel kohtumisel. Kui David on kliendiga tutvunud, tema probleemidest aru saanud ning mõistnud, millised tema osad on haavatud, aitab ta luua ühenduse inimese, Taevase Isa ja Maaema vahel. Välismaailmas olev probleem seostatakse tundega inimese sees. Tunde taga on alati haavatud sisemine laps ning tunne aitab temaga ühendust saada. Sisemine laps on perekonstellatsiooni peegeldus, oma vanemate peegeldus. Probleemi algpõhjus pärineb mõne esivanema elust ning kliendi jaoks muutub võimalikuks seda põhjust näha ja mõista. Eraseanss on energeetiline teekond, mille käigus kogu perekonstellatsioon sisemiselt tervendatakse.

Mis toimub eraseansi ajal? Olenevalt vajadusest tegeldakse eraseansi ajal erinevate haavadega inimeses, nagu näiteks Fisher King’i haavaga ning militaar-, pimeduse- ja seksuaalse väärkohtlemise energiatega. Kõik need energiad põhjustavad haavu inimlikkuses, mida antakse põlvest põlve edasi, kuni neid pole tervendatud.

Eraseansi käigus töötatakse Krayoni maagiliste tervendavate energiatega ja vastavalt vajadusele veel mõne spetsiifilise energiaga. Kui head energiad voolavad sisse, siis negatiivsed peavad lahkuma. Krayoni maagilised tervendavad energiad edastatakse kliendile ja tema kaudu esivanemale, kes konkreetset probleemi põhjustab.

David on Krayoniga töötanud viimase 18 aasta jooksul ning selle ajaga on välja kujunenud kindlad reeglid, mis tagavad seansi tulemuslikkuse. Tööd tuleb teha terve perekonstellatsiooniga, võttes eeskuju Päikesesüsteemist. Tervendamist tuleb alustada perekonstellatsiooni sellest osast, kuhu kuulub isaisaisa (Kuninga arhetüüp). Konstellatsiooni kõige mehelikum osa tuleb kõigepealt tervendada – see on korra küsimus. Mehelik ja naiselik mitte ei võistle omavahel, vaid on funktsionaalse terviku kaks erinevat osa. (Selleks, et ehitada ujumisbassein, tuleb kõigepealt teha konkreetne vettpidav struktuur - maskuliinne, mis hoiab – ja alles siis saab selle täita veega – feminiinne, mida hoitakse. Vastasel korral imbub vesi lihtsalt maapinda.) Samuti on vaja isa tervendada kõigepealt. See tugevdab inimese sidet Taevase Isaga, mis on väga oluline. Mida rohkem kõnealust tervendusmeetodit kasutada, seda rohkem saab inimene Universumi poolt hoitud ning tunneb end üha kindlamalt ning aina rohkem armastatuna.

Kuidas ma end peale seanssi tunnen? Sõltub inimesest, kuidas ta end tunneb. Aga alati teab inimene endast rohkem, kui enne seanssi. Ta mõistab ka, kust pärinevad tema hingehaavad. Selle tervendusprotsessi mõte on muuta inimest tervemaks ja terviklikumaks, aidata tal tagasi saada need osad iseendast, mis on puudu olnud. Mida rohkem teeb inimene tööd oma perekonstellatsiooniga ja eriti isa ja emaga, seda suurema mõistmiseni ta jõuab. Ning mõistmine omakorda viib kaastundeni. Ei tohi unustada, et kõik, mida me teeme, teeme endale.

Pärast seanssi tunnevad inimese reeglina kergendust. Davidil pole olnud ühtki klienti, kes poleks seansi käigus üldse mingitest koormavatest energiatest vabanenud. Alati, kui mõni aspekt haavatud sisemisest lapsest saab tervendatud, tunneb inimene end hästi või vähemalt rahulolevana.

Mõnikord võib inimene tunda seansi järelmõjusid ka järgnevatel päevadel. Ta võib olla väsinud või tunda viha, kurbust või hirmu. Need emotsioonid vabanevad mõne päeva jooksul. Mõned teraapiad, nagu näiteks reiki või praanatervendus, võivad seda vabanemisprotsessi kiirendada ja hõlbustada. Samuti võib abi olla joogast või mõnest muust füüsilisest treeningust.

Kui kaua eraseanss kestab? Tervendusseanss kestab 1 h 30 min - 1 h 45 min. Esimesed 20 minutit kuluvad nn lugemisele ja probleemi mõistmisele. Kanaldusseanss kestab 30 – 45 minutit.

Mis saab siis, kui ma inglise keelt ei oska? Siis peab seansil osalema ka tõlk (NB! olen valmis tulema appi tõlkima - Riina Soone).

Kui palju eraseanss maksab? David Browni eraseansi hind on 100 eurot

Kuidas seanssi broneerida? Helista või saada korraldajale e-mail.