Tervitus, kallid, olen Krayon magnetilisest teenistusest. On imeline olla täna siin koos teiega. Siin on palju armastust ja palju muutusi. Universum toetab teid täielikult. Võite juba oma riigis näha kui palju muudatusi on toimunud, olete saanud vabaks valitsustest, kes teid illegaalsete režiimidega ahistasid. Vaim on siin, et toetada teid teie teekonnal vabadusele. See teekond vabadusele viib teid tagasi paganluse aega. Tagasi nende inimeste juurde, kes elasid looduses ja armastasid loodust. Teie kõik kannate endas, oma kehades, seda teadvust. See teadvus hakkab teis kasvama ja te õpite taas uutel aegadel vanu viise. Harmoonia tuleb teie juurde loomulikult, nagu aastaaegade vaheldumine ja te taassüütate oma südametes tule ning armastus hakkab voolama veelgi rohkem, kui ta juba voolab. Sest vanadel aegadel voolas iidne tarkus. Sel ajal mõisteti inimeste tingimusetust. See arusaamine on nüüd tagasi tulemas ja armastus voolab läbi teie südame teie partneri südamesse, naabrite südametesse, laste südametesse, vanemate südametesse. Rahvusena mõistate te peagi mida tähendab üksolemine. Te kõik saate taas ühenduse universumiga. Teie südamed ja mõistused saavad üheks universumi omaga. Te hakkate mõistma universumit rohkem, kui praegu. Olles üks universumiga, mõistate te universumist kõike. Teid juhitakse. Ja armastus voolab pidevalt. Universum on kui mehelik pool – mis teid hoiab ja juhendab. Ja teie olete osa universumi voolust. Nagu vesi jões juhitakse tagasi ookeani, nii juhitakse ka kõiki teid tagasi jõe juurde – armastuse ja üksolemise juurde. Sest te kõik olete osa universumist. Ja kõik kes siin ruumis istuvad on vähemalt ühe korra seda üksolemist kogenud – sellest päevast pole ükski teist enam endine. Te olete justkui ekspressrong, mis sõidab uue teadvuse ja uue maailma suunas. Kõikjal te ümber hakatakse teid heas mõttes kadestama. Te külvate seda tunnet edasi, kui te õpetate maailma olema üks. Teie maal on võrratud energiad. See aitab teid üha kiiremini ühenduda universumiga. Kogu teie rahvus ja riik on justkui üks suur väepunkt. Teie keelel on oma mõte. Teie keel on jumalik keel. Jälgige oma keelt hoolega – selles on palju iidseid sõnu. Teie eellased edastasid keele kaudu teile iidset tarkust – nad teadsid, et see päev on tulemas, kui Päike ja Maa ja Kuu ja teised planeedid joonduvad nii, et saaks tulla uus algus. Ja teie alustate uues maailmas. Uues maailmas, mis põhineb armastusel. Maailmas, kus iga sõna, otsus ja tegu põhineb armastusel. Maailmas, kus armastus pidevalt voolab. Maailmas, kus südamed on alati avali ja teil on ära õpitud kõik negatiivne. Iga negatiivne mõte ja emotsioon. Kogu see teadmine ja tarkus on olnud kättesaadav teie esivanematele. Nemad teadsid tõde. Ning see tõde elab seemnena teie südametes. Sulgege silmad ja keskenduge  iseendasse. Ühenduge emakese maaga läbi jalataldade ja juurtšakra ning taevaisaga läbi kroontšakra. Lubage universumil ja maaema armastusel läbi enese voolata, laske sellel voolul ennast ühendada ja energetiseerida. Seadke oma tähelepanu kese südamesse. Saatke oma südamest armastust kõigile, kes siin ruumis on ja võtke seda ka teistelt ruumis olijatelt vastu. Lubage armastusel voolata, lubage oma südamel avaneda veelgi – lubades armastusel puhastada, tervendada ja vabastada oma südametšakrat. Lubage armastusel lahustada vastupanu ja blokeeringud. Lõdvestuge ja jälgige hingamist. See ruum on tulvil Vaimu ja Krayoni energiat. Imeline vihmavari kaitseb kõiki ruumis olijaid. Te teadsite, kallid, et see on tulemas. Võtke ühendust valguse seemnega oma südames, milles on talletatud kogu unustatud esivanemate tarkus. Me oleme teekonnal koju, tarkusesse, esivanemate teadmisesse. Lubage Krayoni energial toita seda seemet energiaga. Võtke vastu kõigi siin ruumis olijate armastuse toetust. Lubage sel tarkuseteral oma südames kasvada, sest see seeme toob rõõmu ning vabadust teie südametesse ja ellu. Olge nagu pehmed švammid, mis imavad endasse armastust. Just See sa oled, see on su Olemus. Muutuge armastuseks, olge see armastus ja rõõm, mis sellest seemnest võrsub. Lubage oma südamel veelgi avaneda. Avarduge ka naabri südamesse. Lubage armastusel voolata, teades et teil ei ole võimalik mitte muutuda. Väljendage oma esivanemate tarkust, esiisade tarkust. Nad olid omal ajal suured inimesed, kes  elasid äärmiselt rasketes oludes. Ent nad leidsid viisi kuidas olla alati ühenduses jumalikkusega, puude vaimudega, loomadega, taimedega. Nad pidasid lugu Maaemast. Nad armastasid oma abikaasasid – naisi, lapsi. See oli maailm, kus mees oli mees ja naine oli naine ning laps oli laps. Kõik austasid kõiki ja pidasid üksteisest lugu. Lubage nüüd lihtsalt sel austusel ja lugupidamisel oma kehas virguda. Kui oled mees, luba oma isa ja mehelikkuse energial oma kehas kasvada. Kui oled naine, luba naiselikkuse energial oma kehas kasvada. Tundke kui ilus see on – omaenda soo ilu. Lubage armastusel voolata, kuhu iganes ta voolama peab. Teadke, et te kõik olete teekonnal uude maailma, täiesti uude vaatepunkti. Keegi ei ütle teile EI. Võib öelda, et te näete und. Sest te olete loomas täiesti uut maailma. Teie esivanemate seeme toob teie olemusse terviklikkuse ja terviklikkus toob üksolemise. Terviklik olemine oli ainuke viis kuidas te esivanemad neis rasketes oludes suutsid ellu jääda, nii kaugel põhjas, kus talved pikad. Terviklikkus võimaldab armastusel voolata läbi südame, nagu voolavad põhjamaa metsikud jõed. Nad võtsid omaks oma metsikuse, kire, külma, oma maa. Tundke kuidas energiad voolavad siia ruumi. Need võimsad põhjamaa mehed ja naised – nad tunnetasid Jumala tahet. Võimsaid põhjamaa Jumalaid. Jumalad mõistsid oma inimesi ja inimesed oma Jumalaid. Püüdke neid tunnetada. Lubage need põhjamaa Jumalad enda juurde, tulgu nad kasvõi läbi unenägude. Sest nemad teavad, kuidas teid tervendada. Nad teavad millest te unistate. Nad täidavad te südamed armastusega, selle tulega, mida iganes te ihkate. Nad hoiavad te südamed soojad ka külmadel talvekuudel. Ja üks asi on kindel – kui te need Jumalad omaks tunnistate, siis on muutumine garanteeritud. Teie esivanemad elasid koos maaga, loomade vaimudega, puude vaimudega, maa ja mere vaimudega. Nad elasid kooskõlas aastaaegade tsükliga. Ja veelkord – nad olid väga sügavalt ühenduses, tunnetades Jumalikku, mis polnud seotud religiooniga. Nad teadsid, et on ühendatud ja teadsid, kuidas ühendatuks jääda ja kuidas üksteisega ühendatust tekitada. Lubage tunnetel oma kehas tulla ja minna.

 Lubage oma esivanematel oma südamesse aina enam kohale jõuda. Me kavatseme nihutada teie energiaid aasta 2012 juurde ja esivanemad toetavad teie südameid selles protsessis. Krayoni energia on siin, et hoida ruumi, et te saaks oma vibratsiooni uude maailma kergitada. Lubage oma võngetel tõusta ja avarduda. Lubage armastusel oma mõistusest läbi voolata. Lubage Krayoni energial voolata. Las Krayoni armastus voolab läbi mõtete, et tuua neisse rohkem armastust. Lubage oma mõistusel astuda ühendusse universumi mõistusega. Lubage oma vibratsioonil kerkida veel ja veel. Tundke oma jalgade kaudu ühendatust maaemaga. Lubage Krayoni energial tervendada oma hirme ja negatiivseid emotsioone. Lubage endil kerkida üha enam, ühendudes taevaisa ja maaemaga. Mis iganes tunded on kehas, mis pole armastus – laske neil tulla ja minna. Lubage ka armastusel tulla ja minna. Mida rohkem armastust tuleb, seda enam saab sel minna lasta. Sest armastus tuleb alati. Nagu kaunis jõgi on ta alati voolamas - vahel rohkem, vahel vähem aga voolamine toimub alati. Lubage armastusel voolata läbi oma südame. Lubage sel armastusel lahustada kõik see, mis takistab. Lubage armastusel seda lahustada, mis pole armastus, las armastus voolab. Kui näete iseenda kahte osa – kahte perekondliku konstellatsiooni aspekti, kes ei suuda üksteist armastada, pange kogu oma teadlikkus ja teadvus südamesse. Lubage armastusel voolata läbi nende kahe osa otsejoones selle valu sisse, mis takistab neil üksteist armastada. Andke endale aega, jälgige oma hingamist ja laske armastusel tööd teha. Ei ole vaja pingutada, lubage lihtsalt armastusel teha oma tööd. Tulge südamesse ja oma kehasse, laske oma tunnetel ja mõtetel tulla ja minna. Iga mõte ja tunne, mis tuleb, on kohane. Iga mõte vastab emotsioonile. Igale emotsioonile vastab mõte. Lubage neil tulla ja minna. Kõik, mu armsad, on kohane. Absoluutselt miski pole juhuslik. Kõik on nii, nagu peab. Sest te kõik olete teel uude maailma.

 Teie vibratsioon hakkab muutuma väga lähedaseks 2012. aasta vibratsioonile. Vaadake oma maailma aastal 2012 sellest vibratsiooni tasandist, kus te praegu viibite – mida te näete, tunnete.  Lubage end tõusta kõrgemale, kui iial olete olnud. Ühendage oma mõistus universumi meelega, lubades oma südamel ühenduda universumi südamega. Teades, et te ei saa muutumatuks jääda. Lubage tunnetel tulla ja minna. Las tumedad energiad voolavad tagasi vanasse maailma, tagasi valguseks, nad on pimeduses oma peo ära pidanud. Uus maailm põhineb armastusel. See on maailm, kus te loote oma unistuste tegelikkust, kus armastus voolab katkematult, kus te vaatate tagasi minevikule ja mõtlete, et mis see küll oli! See maa, see tasand, see hullus seal minevikus? Uues maailmas pole sõda. Seal valitseb ehe armastus.

 Alguses saab olema tasakaalutus, kuid aeglaselt ja kindlalt saab armastus hoogu juurde ning hakkab kõikide meeste ja naiste südametest läbi voolama. Armastus ühendab teid uute mõõtmetega – 4. ja 5. dimensiooni mõõtmetega. Neid mõõtmeid on võimatu mõista 3. dimensioonis istudes. Te kõik olete teekonnal, neisse mõõtmetesse tõusmas. Enamik teist siin ruumis on uue energia esimeses laines. Selleks on vaja välja tuua oma tõeline autentne olemus. Olla see imeline maagiline olend, kes kõnnib mööda maagilist rada maa ja taeva vahel. Maagilisuse definitsiooniks on Jumaliku tahte füüsiline manifesteerumine. Teadmine, et te ei saa jääda muutumatuks. Mingit võitlust ei tule. Imeline loodav uus maailm ja see tunne mis seal valitseb on teie kehades olemas. Teid hoitakse universumi poolt, kullakallid. Teid hoitakse armastuse ruumis. Olge see armastus. Lihtsalt Olge. See Olemine on teie olemuse osa. Teil on vaja ainult Olla. Selleks, et luua oma unistuste tegelikkust - lubage oma unistuse energial oma südamest välja voolata Krayoni südamesse ja sealt edasi universumisse. Muutuge pehmemaks, veelgi pehmemaks - võtke vastu universumi  kingitus omaenese unistuse näol. Muutudes pehmemaks, tulles sügavamale oma kehadesse, teadke, et te ei saa jääda muutumatuks. Muutuge veelgi pehmemaks, lubades Krayoni armastusel tervendada seda, mis hoiab teid tagasi. Olge vastuvõtlikud. Lubage endal muutuda veelgi pehmemaks, andke endale luba laskuda veelgi sügavamale oma kehasse.

Kullakallid – need on 2012. aasta energiad alates 21. detsembrist 2012. Tunnetage, mis tunne see on. Just sellisena tunnete ennast siis. Andke endale luba võtta ühendust planeetidega, mis ühendavad teid uue maailmaga ja lubage oma vaimsetel juhendajatel end juhendada. Need planeedid kannavad teid uude armastusest tulvil maailma. Seal pole kahtlusi. Unistuste maailm, ühenduste maailm, olemise, tegemise maailm. Maailm, kus mehelik ja naiselik voolavad koos. Maailm, kus Päike hoiab Maad. Maailm, kus teie isa hoiab ema justkui Päike Maad. Kus mehelik ja naiselik voolavad koos justkui kaks jõge. Tunnetage seda energiat, seda olemise seisundit ja lubage sel seisundil voolata läbi oma keha. Saage selleks olemise viisiks. Teades, et elu on unenägu. Te näete unes oma unistust ja elate oma unistust olles hoitud maaema ja taevaisa poolt. Te olete täiuslikus harmoonias Päikese ja Maaga, Kuu ja tähtedega – planeetidega ja mere ning kalda tõusu-mõõnaga. Teadke, et ei ole võimalik mitte muutuda, et armastate elu ja elu armastab teid. Elu ei ela teid enam, kuid teie olete need, kes annavad elu oma elule. Minge rahus ja jumal õnnistagu teid, sest Krayon lahkub nüüd. Aitähh kõigile!

 

 Küsimused:

 Küsimus: See 2012 energia – kas see pidi olema hea? Tundsin raskust, tõsidust?

Vastus: Saan rääkida vaid seda, mida mina tundsin. Mina tundsin täielikku ühendusesolemist taevaisa ja maaemaga. Soovitan katsuda vabaneda sellest raskest, mis praeguse ja 2012. aasta vahel. Mida praegu tunned? Loodetavasti ei teinud sa märkmeid? Mul olid silmad kinni, seega ma ei näinud. Oleksid pidanud olema keskendunud. Igakord, kui seda teen, tajun suuremat üksolemist universumiga.

 Küsimus: Milline on meie ühine aura siin ruumis?

Vastus: Ma ei näe neid alati. Kanaldamise ajal tajusin vihmavarju grupi kohal ja see on Krayoni energia, mis meid kattis ja hoidis.

 Küsimus: Kas 2012. aastal hakkame olema võimelised nägema maailma 4., 5. dimensioonis?

Vastus: Kanaldasin just mõni nädal tagasi - armastusel ei ole dimensioone. Tundub, justkui me avardaksime oma teadlikkust 4. ja 5-ndasse mõõtmesse, lubades armastusel voolata endast läbi. Minevikus, kui inimesed tõusid üles sellele teadvuse tasandile, siis nad üldjuhul muutusid nähtamatuks, lahkusid maa väljast. Nad ei püsinud kaua. Või kui terved kogukonnad, ühiskonnad manifesteerisid seda energiat – nad on kadunud. Nad on justkui ära viidud. Näiteks katarid või trubaduurid Prantsusmaal – nad said ehedaks ja puhtaks, kerkides Kristusteadvusse.

 (Veel üks analoogia, mida Krayon on kogu selle protsessi kohta pakkunud. Kui me näeme oma vanemaid kui kookonis olevaid liblikaid ja iga siidikiud on justkui perekonstellatsiooni probleem. Kui me võtame ja tõmbame iga kiu välja, seni, kuni liblikas saab vabaks. Kas mäletate seda vaasi, mis pildil oli? Kui fragmenteeritud sisemine laps saab tervikuks, saab ta sisemiseks vaasiks. Ta muutub pühaks karikaks. Ja enda sees te võite näha justkui Päike tuleks ja istuks püha karika peale. Võite näha liblikat minemas istuma sinna karika peale. Siis te teate, kui te seda olete näinud, et olete terviklikuks saanud - teie töö on tehtud. See ongi püha karika salajane müsteerium. See on Krayoni selgitus ja katarid teadsid seda. Selgitan kõike lähemalt nädalavahetuse töötubades.

 Siin Maal on konspiratsioon. Tegelikult on see meis endis. On konspiratsioon naiste vastu, meeste vastu. Tundub, justkui kogu tõde oleks meie eest peidetud. Te peaksite tõsiselt uurima, mis siin planeedil toimub. Ma selgitan seda, mismoodi me sellesse segadusse sattusime. Et kõige juurpõhjus meie probleemidele on sõda. See tekitab valu elades siin maal, kus te elate. Tõenäoliselt teate sellest kõike. Oleme kui nukud. Kui näiteks vaadata Päikest, kui isa ning tema suguvõsa, perekondlikus konstellatsioonis ja Maa on meie ema oma suguvõsa, siis Merkuur on venna ja Veenus õe energia. Teised planeedid väljendavad tädisid-onusid. Pluuto on nõbu energia. Marss on sõja energia. Mida rohkem me terveneme sisimas ja vabaneme, seda vähem negatiivset mõju suudavad need planeedid meile avaldada. See mõju liigub negatiivsest positiivse suunas. On väga tähtis, et me tervendame end sisimas ise, saades tervikuks enne, kui me püüdlikult asume oma tegelikkust looma. Olles sisemiselt harmoonias, on harmoonia ka materiaalses maailmas.

 Ma kuulen teid sisimas hüüdmas – pean ju tööle minema, elatis teenima. Tuleb usaldada universumit. Siin ongi see koht – seda teadmist rakendada. Kui te kogu aeg muretsete, kuidas hakkama saan – seda ongi vaja tervendada. Neid tundeid, emotsioone – need näitavad alati haava asukoha. Tegelikult on kaks Jumalat - hea ja halb. See hea saadab energiat iga päev. Te ei näe, et Päike kunagi puhkaks. Võib-olla Eestis küll vahel nii tundub, kuid päriselt see ju nii ei ole. Päike saadab alati energiat, voolab katkematult. Kuid paha Jumal, see, kes kontrollib raha – näete, mis ta on korda saatnud. Peaaegu peatanud Ameerika, tekitanud olukorra, milles on majanduslangus. Hea Jumal ei tee seda. Armastus voolab kogu aeg. Alati on võimalusi. Alati, alati, alati. Armastus voolab alati. Vaid meie takistame. Seetõttu on väga oluline tervendada eelkõige isa osa perekonnas. Kui pole isa, pole päikesepaistet.

 Krayon pakub veel ühte analoogiat. Niiöelda basseini analoogiat. Ujumisbassein on justkui isa perekond ja vesi on ema koos oma suguvõsaga. Kõik teie, kellel on emaga palju  probleeme, justkui pidevalt valate vett, kuid basseini polegi. Mõtlete – miks ma ometi ei tervene, mis toimub. Ärge muretsege – ma tegin seda ka. Esmalt peaks basseini valmis ehitama. Võtma arvesse, et universumis on kõik peegel. Esmalt saab su isa oma asjad korda oma naisega, kes peegeldab talle teda tagasi. Siis te tervenete topeltkiirusega, sest kõik, mis on sees, on täpselt sama moodi ka väljaspool. Raha tõmbab teie tähelepanu eemale. Või materiaalsed asjad. Teid on võrgutatud hüvedega ja te saate midagi, mida tegelikult ei soovi. See ongi võrgutamine - kas mäletate? (naer saalis) Nii võrgutatakse meid materiaalsesse ilma ja me liigume sellesse liiga vara. Enne, kui oleme sisimas tervikuks saanud. Kui te vanemad oleksid seda teadnud, ei peaks meie kogu seda suppi helpima. Kuid paraku polnud see nii. Kui siis vesi sinna basseini lasta, on sinna hea hüpata - seal on päris lõbus. Saada täiskasvanuks, tugevaks, täielikuks, elada oma unistuste kohaselt. Õpikojas töötame kõige sellega. Siis te näete, et kõigepealt töötame isa energiaga. Me laseme vabaks militaarsed energiad, mis seotud isaga. Maal on probleem. Ma usun, et paljud teist võisid näha, et esivanemate südamed olid terved, ühenduses taevaisa ja maaemaga.

 Vaadates Euroopa ajalugu, kui tuli see puhas maskuliinsus, mehelik energia, ilma armastuseta. Sest te näete, et Päike, bassein - isapoolne perekond – isal on ju ka ema ja isa. Nii, et Päikeses on nii mehelik, kui naiselik, mitte üksnes maskuliinsus. Sama ka emakese Maaga – nagu meie emal on isa ja ema, on ka emakesel Maa isa ja ema. Samuti nagu maskuliinses on mehelik-naiselik, on ka feminiinses mehelik-naiselik pool. Roomlased võtsid maskuliinse raja, järjekindlalt ja aeglaselt ühendasid nad euroopa lahti jumalikust naiselikkusest. Nad pöörasid ümber või tapsid pärismaalasi. Hispaanlased ja britid läksid pärismaalastele kallale ka üle lombi. Üritasid koloniseerida neid, kes olid täielikus ühenduses universumiga.

 Seetõttu puhastame militaarse, sest nii asjad ei toimi. Järgmine energia, millega töötame on „kalameeskuninga“ haav. Tõelised Kristuse järeltulijad ei saanud tegelikult troonile. Nagu Lõuna-Prantsusmaal olid katarid, trubaduurid, templirüütlid. Katoliiklik ühendas universaalse. Kataritega seotu tähendab aga ehedat. Katarid said ehedaks ja tervikuks. Nad avaldasid austust nii mehelikule, kui naiselikult. Nad said Euroopas väga võimsateks ja suureks ohuks katoliiklikule kirikule. Seetõttu katoliiklik kirik tegeles genotsiidiga katarite vastu. See oli pool miljonit prantslast tuhat aastat tagasi. Katarid olid Kristuse tõelised järeltulijad, kel  polnud võimalik jääda valitsema. „Kalameeskuningas“ - kala on Kristuse sümbol. Jõudes kristusteadvusesse kogete varasemat pilti pühast karikast, Päikesest ja liblikast. Roomlased ei suutnud iial vallutada ega hakata juhtima katareid, Seetõttu meil ongi see „kalameeskuninga“ haav, mis on meessoo haav. Kui kuningas on haavatud, siis meie elus ei ole rõõmu ja armastust. Seepärast me töötame sellega.

 Laupäeval töötame ema, isa ja haavatud lapsega.

 Pühapäeval teeme taassündi Krayoni stiilis mõlemat pidi. Nii sünnist eostamiseni, kui -tagasi. Uurime välja, miks me valisime omale sellised vanemad. Mida tulime maale kogema. Päeva teisel poolel teeme vastupidi. Saame uue nimistu asjadest, mida soovime siin elus kogeda. Ma tean, et see vana nimistu on pisut valulik.

 Kõik see on kanaldatud. Mul pole palju märkmeid. Toetun Krayonile, kes need energiad läbi toob. Teatud mõttes on iga õpikoda seatud täpselt nende õpilaste järgi, kes on kohal. See on valmistatud rühma ja iga inimese jaoks, kes kohale saabub.)

 Küsimus: Krayoni kanalduse kaudu tulid välja põhjamaade Jumalad. Palun neist rohkem rääkida. kuhu nad mahuvad naiselikkuse-mehelikkuse energia skaalal?

Vastus: Ma ei tea neist midagi. Tean üldse võrdlemisi vähe. Kui see teid huvitab, peaksite ehk ise veebi vahendusel otsima. Tehes Leedus õpituba, tundsin nende kohalolu väga tugevasti. Seda paganlikku energiat on hästi tunda. Võtke google abiks, või otsige iseendast. Andke võimalus sellel väiksel seemnel oma südames kasvada ja saate kõik teada. Ühes raamatus öeldakse - otsi ja jätka otsimist. Ja jätka otsimist. Jätka otsimist. Jätka otsimist. Ja sa leiad. Sa pead otsima ja otsima ja otsima. Kui sa oled valmis, tulevad ka vastused. Kuid igal Jumalal on oma töö. Las ma kontrollin. Ma näen universumit, erinevaid planeete. Iga planeet on kui Jumal. Seega iga Jumal teatud mõttes tõmbab su nööre ja neid lahendamata asju me eludes. Nad tekitavad niipalju  ebamugavustunnet, et oleme sunnitud neist läbi minema. Kui need asjad on lahendatud, toovad need planeedid teistsugust energiat. Nad toidavad meid hea energiaga. Seetõttu ma kahjuks ei saa midagi öelda teie Jumalate kohta.

 Küsimus: Kuidas Kuusse suhtuda?

Vastus: Perekondlikus konstellatsioonis, mida Krayon vahendab, oleme meie Kuu, mis käib ümber Maa, mis omakorda käib ümber Päikese. Algselt me peegeldame Kuud, lastena teeme me just seda. See on rohkem tervendamise koha pealt, mitte sellest, kuidas Kuu tekkis. Tahan lihtsalt, et teaksite – sellised me oleme ja peamegi olema. Et Päike hoiab Maad ja Maa hoiab Kuud. Kui me läheme tagasi, võime viidata taas ujumisbasseinile, kus isa oma suguvõsaga on bassein. Maskuliinne tähendab hoidmist. Vesi basseinis on ema, naiselik. Vesi on basseini poolt hoitud. Kui keegi hüppab basseini siis seda inimest hoiab nii vesi kui ka bassein. Vesi on selles olukorras nii mehelik, kui naiselik. Ema on seega ideaalkonstellatsioonis tegelikult lapsele mehelik ja oma abikaasale naiselik. Sest emana sa oled mõeldud olema hoitud ja samal ajal oled ise mõeldud hoidma. Laps on naiselikkus nii emale, kui isale. Ema on abikaasale naiselik ja lapsele mehelik energia. Isale jääb puhtalt mehelik roll. See on justkui maagiliselt meie enda sees tervendatud, kui te nägite sisimas isa ja tema konstellatsiooni. Näiteks naised – selle järgi te leiate endale mehe ka päriselus. Mees, kes suudab teid hoida ja armastada ning laseb naisel liikuda naiselikkusesse. Mehe kohta kehtib sama – kui te saate isaga sisimas asjad klaariks, siis leiate endale naise, kes on valmis olema naiselik. Krayon ütleb, et mehed leiavad tõelise rõõmuallika, kui saavad olla mehed ja naised naised.

 Küsimus: Kellele siis laps on mehelik? Ja millal?

Vastus: See ongi probleem. Kuningriik kuningriigi sees. Seetõttu mehed ongi haavatud. Tegelikult mehed peaksid õpetama teistele meestele, mis on mehelikkus. Ka naiste suhtes on loodud teatud konspiratsioon. Lapsena me ei kuule iial, et Jumal oleks olnud naine. Seetõttu ei saa energetiseeritud meie naiselik pool. Mida katarid või trubaduurid tegid – nad avaldasid austust Sofiale, Jumala partnerile. Sisuliselt tullakse sooliselt üksteisele järjest lähemale – mehed on kaotanud mehelikkuse ja naised naiselikkuse. Uues maailmas see muutub.

 Küsimus: Eestis on tendents – noored paarid lähevad lahku. Lapsed jagatakse laiali, neis on märgata hirmu, viha. Kas see on osa ühiskonna tervenemisprotsessist?

Vastus: Inimesed ei alusta tervenemisprotsessi enne, kui on tundnud valu. Kui tunned end suurepäraselt, mida siis veel tervendada? Seega jah, mõnede inimeste jaoks see tõepoolest alustab tervenemisprotsessi.

 Küsimus: Kas siis selleks, et laps saaks siin maailmas õnnelik olla peavad tema füüsilised isa ja ema olema koos? See, et ema leiab uue partneri polegi lapsele hea?

Vastus: Esmalt, pole mõtet esitada hüpoteetilisi küsimusi. Kõik on valinud oma raja ise. Ja meie sees olevad energiad ning planeedid universumis on täielikult kontrolli juures. Ainuke viis siin selgust luua on klaarida perekonstellatsioon iga inimese sees. Kui sa vihkad oma naist või meest, siis tegelikult vihkad sa seda naist või meest enda sees. Järelikult on sinu sees kaks osa, mis ei saa omavahel läbi. Siis, kui need osad sinu sees oma vahel läbi ei saa, projitseeruvadki nad universumi ja lähevad laiali. Tekitavad tegelikkuse füüsilises maailmas. Ei olegi muud viisi, kui ise ennast terviklikkusele suunata.

 Küsimus: Kas see uue ajastu energia lahendab kõigi jaoks need probleemid ära, või peab igaüks ikka ise selle töö ära tegema?

Vastus: Uus energia on siin meid toetamas. Ilmselgelt te kõik teete iseendaga tööd, kui te siin olete. See tähendab, et teie teadvuse tase on tavainimesest erinev. Eriti teie peate end sellest läbi töötama. Igaüks siin ruumis töötab oma asjad ise läbi. Need uued energiad lihtsalt toetavad meie sisemist tööd. Saab üha selgemaks, mida me siin oleme tervendamas. See muutub üha kergemaks, mida rohkem teadmisi me saame. Mida rohkem me seda protsessi mõistame, seda lihtsam see on. Kui ma alustasin 15 aastat tagasi, oli kombeks lihtsalt üksteise vastas istuda ja tunda oma tundeid. Nüüd on aga täiesti selge, et peame tervendama oma perekondlikus konstellatsioonis nii ema, kui isa. Kui alustame isast siis see kiirendab kõike. Kui armastad ühte meest ja tema sind, siis te töötate koos. Ja kui te nii koos töötate, mõistate, et kõik üleskerkivad probleemid tulevad sisimast. Siis ei ole abikaasadel võimalik teineteist süüdistada, tuleb võtta vastutus. Ja kui te sisimas saate sellest aru – teie sisemine isa ja ema, nad on teie sees elus nagu päris elus. Nad on samasugune tarkus ja mõistmine – nad hakkavad koostööd tegema ja see toob kaasa armastuse, harmoonia ja rahu – selle, millest me kõik unistame. Kõik muutub kiiremaks, selgemaks. Meile on väga palju valetatud – pankurid, militaristid, „siniverelised“, religioossed juhid, koolis on meile palju rumalusi õpetatud. 2-3 tuhat aastat oleme täitnud end lihtsalt müraga. Nüüd tuleb tõde, mis on valgus. See, mis pole tõde, on pimedus. Saame üha enam teadlikumaks ja mõistvamaks. Lihtsalt kergem saab olema seda tööd teha. See on justkui kvantfüüsikas on saja ahvi efekt. Kui 144 000 meist saavutab selle teadlikkuse, siis teised astuvad meie jälgedes. Nii võiks see toimida. Me ei koba enam pimeduses, nagu kunagi varem.

 Küsimus: Milline kliima on aastal 2012?

Vastus: Krayon ütleb kliima kohta järgmist. Kui inimesed jahtuvad maha, pole enam nii vihased, siis me lihtsalt hakkame oma tegelikkust looma – see on metafüüsika. Mida rahumeelsemad me oleme, seda rohkem kõik tasakaalustub. Oleme suurest Vaimust tulnud pika-pika tee. Nüüd oleme teekonnal tagasi. Tuletage meelde oma esivanemaid ja seda, kuidas nemad ilmaga hakkama said. Ühendus maaemaga, kus armastus voolas läbi nende südamete, hoidis neid soojas.